lättringsverktyg för Prägling i svarv, fräs eller flerop

Böni lättringsverktyg


Böni lättringsverktyg fungerar på ett helt annorlunda sätt än konventionella lättringsverktyg. Lättringshjulen bearbetar arbetsstycket tangentiellt 180° från båda sidorna, så att de negativa krafterna minimeras mot arbetsstycket och maskinutrustning. Krafterna absorberas av lättringsverktyget, oavsett om man skär eller trycker in lättringen.

​​​​​​​Beroende på material, kan man använda både skärande och tryckande teknik med samma verktyg. Det går att byta rullarna, vilka är nållagrade och centralsmorda med nippel för enkelt handhavande. Lång drifttid och ett snyggt lättringsresultat är ytterligare några av fördelarna med Böni:s lättringsverktyg.