Permanent märkning i metall: Tekniker, tillämpningar och framtid


Permanent märkning i metall är en viktig process inom många industrier, från tillverkningsindustrin till smyckestillverkning. Denna teknik används för att skapa hållbara markeringar som tål tuffa miljöförhållanden, vilket gör dem idealiska för spårbarhet, identifiering och estetiska ändamål. I denna artikel utforskar vi olika tekniker för permanent märkning i metall, deras tillämpningar och framtida trender. Är du intresserad av att höra mer om den märkutrustning vi erbjuder? Läs mer om vårt sortiment här.

Tekniker för permanent märkning

Det finns flera metoder för att skapa permanenta markeringar på metall, var och en med sina egna fördelar och begränsningar.

 1. Lasermärkning: Lasermärkning är en mycket precis metod som använder en laserstråle för att bränna eller smälta ytan av metallen. Detta skapar tydliga och detaljerade markeringar utan att påverka metallens integritet. Lasermärkning är populärt inom tillverkningsindustrin för märkning av verktyg, delar och komponenter, såväl som inom smyckestillverkning.

 2. Elektrokemisk gravyr: Denna metod använder en elektrolyt och en elektrisk ström för att avlägsna material från metallens yta, vilket skapar en djup markering. Elektrokemisk gravyr används ofta för att märka medicinska instrument och flygplansdelar eftersom det ger mycket exakta och permanenta markeringar utan att orsaka mekanisk stress på metallen.

 3. Slagstämpling: Slagstämpling innebär att använda en hård stämpel för att slå in en design eller text i metallen. Detta är en enkel och billig metod, men den kan vara tidskrävande och mindre exakt än andra tekniker. Den används ofta för märkning av större och robusta metallföremål.

 4. Kemisk etsning: Vid kemisk etsning används syror eller andra kemikalier för att etsa en design i metallen. Denna metod kan skapa mycket detaljerade och djupa markeringar, men kräver noggrann hantering av kemikalierna. Det används ofta inom konst och smyckestillverkning.

 5. Anodisering: Anodisering är en elektrolytisk passivering som används för att skapa en tjock oxidfilm på ytan av metallen, oftast aluminium. Genom att kombinera anodisering med färgning kan permanenta markeringar skapas. Denna metod används ofta inom elektronik- och flygindustrin.


Tillämpningar av permanent märkning i metall


Permanent märkning i metall har ett brett spektrum av tillämpningar, inklusive:

 • Industriell tillverkning: För att säkerställa spårbarhet och identifiering av delar och komponenter.

 • Medicinsk utrustning: För att märka kirurgiska instrument och medicinska verktyg med nödvändig information för säker användning och spårbarhet.

 • Flyg- och fordonsindustrin: För att märka komponenter med kritisk information såsom serienummer och produktionsdata.

 • Smyckestillverkning: För att skapa unika, personliga och dekorativa mönster.

 • Elektronik: För att märka kretskort och andra komponenter med identifieringsnummer och annan viktig information.


Framtida trender


Med den teknologiska utvecklingen ser vi flera intressanta trender inom permanent märkning i metall:

 • Ökad automatisering: Automatiserade system för lasergravyr och annan märkningsteknik blir allt vanligare, vilket ökar produktiviteten och precisionen.

 • Miljövänliga metoder: Utvecklingen av mer miljövänliga ets- och gravyrmetoder som minskar användningen av skadliga kemikalier.

 • Integration med IoT: Märkning av metallkomponenter med QR-koder och andra identifierare som kan läsas av maskiner och integreras i Internet of Things (IoT) för förbättrad spårbarhet och hantering.

Sammanfattningsvis är permanent märkning i metall en oumbärlig teknik i många branscher, och med fortsatta framsteg inom teknologi och metodik kan vi förvänta oss ännu mer effektiva och miljövänliga lösningar i framtiden.

​​​​​​​Har ni ett behov av att diskutera märkning och se vad som skulle passa er? Ta kontakt med oss via formuläret nedan så hör vi av oss inom kort!

Vi är en komplett leverantör av märkutrustning


Lindholm & Stribo erbjuder kompletta och konkurenskraftiga lösningar för industriell märkning. Vi jobbar med flera olika leverantörer och håller oss hela tiden uppdaterade för att, genom vår egen serviceorganisation, kunna erbjuda service och support. 

För oss är det viktigt att ni ska få en trygg och effektiv lösning baserat på erat behov. Därför erbjuder vi kostnadsfri konsultation och testmärkning.