Varför är spårbarhet så viktigt?


Spårbarhet är viktigt av olika anledningar, det beror på vem du frågar. Frågar du slutkund handlar det ofta om att kunna spåra en detaljs ursprung för att minimera jobb och slippa återkalla för många produkter vid eventuella produktionsfel. Frågar du en leverantör kan det istället handla om att vara konkurrenskraftig och relevant gentemot sina kunder. Produktionstempot ökar och spårbarhet blir allt viktigare för slutkund, om du som leverantör inte kan erbjuda en smidig och kostnadseffektiv spårbarhetslösning kan det vara kostsamt i form av förlorade affärer.

Vad innebär Industriell Spårbarhet?


Industriell spårbarhet finns i flera olika former. Vanligtvis pratar vi om processpårbarhet. Detta är den typ av spårbarhet som handlar om att kunna följa ett materials resa, från ankommet till färdig produkt. Dels handlar det om att kunna säkerhetsställa god kvalité mot slutkund, dels om att kunna begränsa åtrerkallande av produkter vid eventuella fel.

Vad finns det för utrustning?


Spårbarhet går att uppnå på flera olika sätt. Bläckestråleskrivare är ett populärt alternativ inom b.la livsmedelsbranschen. Vi jobbar dock uteslutande med permanenta märkningar. Vanliga metoder och utrustningar är lasermärkning, nålprägling, etsning och annan mekanisk prägling.

Vad kan konsekvenserna ut av obefintlig spårbarhet vara?


Obefintlig spårbarhet kan i vissa fall vara väldigt kostsamt och tidskrävande. Vid produktionsfel kan resultat helt enkelt bli att man får återkalla en betydligt större mängd produkter än vad som själva verket behövs, men går felet inte att spåra till en specifik batch blir det ofta utfallet. En annan konsekvens kan vara förlorade affärer. Om du som leverantör står inför en affärsmöjlighet kan ni tyvärr förlora denna om kunden önskar märkning av sina detaljer. Det är därför viktigt att vara ute i god tid och skapa en process kring detta för att ligga i framkant på marknaden. 

Vilken teknik passar oss?


För att ta reda på vilken märkteknik som passar era behov bäst ska man fundera över vad som är viktigt. Ska processen automatiseras? Ska märkning vara slitstark och tålig? Ska märkmaskinen gå fort och vara lätt att använda? Vi erbjuder kostnadsfri konsultation och testmärkning, ta kontakt med oss så tar vi fram rätt lösning för er verksamhet.

Vi är en komplett leverantör av märkutrustning


Lindholm & Stribo erbjuder kompletta och konkurenskraftiga lösningar för industriell märkning. Vi jobbar med flera olika leverantörer och håller oss hela tiden uppdaterade för att, genom vår egen serviceorganisation, kunna erbjuda service och support. 

För oss är det viktigt att ni ska få en trygg och effektiv lösning baserat på erat behov. Därför erbjuder vi kostnadsfri konsultation och testmärkning.