slagpressar (Manuell, Pneumatisk & Inbyggd)

Manuell slagpress


Pressar för prägling med manuell hantering. Samtliga slagpräglingsmaskiner är utrustade med slagfjäderhammarfunktion som genom slagprägling alltid skapar märkning av högsta kvalitet. De manuella slagpressarna finns i tre versioner med slagkraft från 0,5 upp till 6,5 ton.

Fixturering förebygger deformationer av material
Maximal kontroll över förloppet och precision i präglingen
Alltid samma inpräglingsdjup vid varje märkning oavsett detaljens variationer i tjocklek
Exakt inställning av slagkraft från noll upp till max
Väl tilltagen plats för arbetsstycken med olika format, bord med t-spår för montage av fixturer eller arbetsstycken direkt.
​​​​​​​Mycket stort sortiment av tillbehör av högsta kvalitet (typer, typhållare, stämpelverk m m)

Model 15
Modell 20
Modell 32

PNEUMATISK SLAGPRESS


Pressar för prägling som drivs med tryckluft. Samtliga är utrustade med slagfjäderhammarfunktion som alltid skapar märkning av högsta kvalitet. Pneumatiska pressar finns i tre versioner med slagkraft från 0,6 upp till 7,5 ton.

Fixturering förebygger deformationer av material
Maximal kontroll över förloppet och precision i präglingen
Alltid samma inpräglingsdjup vid varje märkning oavsett detaljens variationer i tjocklek
Exakt inställning av slagkraft från noll upp till max
Väl tilltagna utrymmen för arbetsstycken med olika format
Dubbelverkande pneumatisk cylinder ökar produktionshastigheten
Enkla att integrera i produktionslinjer, bord med t-spår för montage av fixturer eller arbetsstycken direkt.
Mycket stort sortiment av tillbehör av högsta kvalitet (typer, typhållare, stämpelverk m m)
​​​​​​​
Utöver märkningsapplikationer kan pressarna användas för många olika ändamål t ex nitning, fogning, inpressning av detaljer. Vid arbete med större arbetsstycken kan maskinplattan skruvas fast ordentligt i t ex ett stabilt bord & huvudet vridas 180 grader för märkning i detalj som fixturerats fristående.

Modell 19
Modell 21
Modell 35

SLAGPRESS FÖR INBYGGNAD


En serie kompakta pneumatiska präglingspressar för inbyggnad i produktionslinjer eller maskiner. Samtliga utrustade med slagfjäderfunktion som alltid skapar märkning av högsta kvalitet. Utöver märkningsapplikationer kan maskinerna användas för många olika ändamål t ex nitning, fogning, insättning, inpressning av detaljer. Pneumatiska inbyggnadspressar finns i tre versioner med slagkraft från 0,6 upp till 7,5 ton.

Fixturering förebygger deformationer av material
Maximal kontroll över förloppet och precision i präglingen
Alltid samma inpräglingsdjup vid varje märkning oavsett detaljens variationer i tjocklek
Exakt inställning av slagkraft från noll upp till max
Väl tilltagna utrymmen för arbetsstycken med olika format
Dubbelverkande pneumatisk cylinder ökar produktionshastigheten
Enkla att integrera i produktionslinjer
Mycket stort sortiment av tillbehör av högsta kvalitet (typer, typhållare, stämpelverk m m)
Modell 19VP
Modell 21VP
Modell 35VP