När används lasermärkning?


Lasermärkning är en avancerad teknik som används för att skapa högkvalitativa, permanenta märken på en mängd olika material. Tekniken har blivit alltmer populär inom många branscher tack vare dess precision, hållbarhet och flexibilitet. I denna artikel kommer vi att utforska när och varför man använder lasermärkning, dess fördelar samt specifika applikationer inom olika områden.

Vad är Lasermärkning?


Lasermärkning innebär att använda en fokuserad laserstråle för att antingen ta bort material från ytan, ändra dess färg eller struktur, eller göra en permanent förändring i materialet för att skapa text, bilder eller andra märken. Denna process kan användas på metaller, plaster, keramik, glas och många andra material. Mer om vad lasermärkning är, kan du läsa här.
​​​​​​​

När Används Lasermärkning?


1. Industriell Identifiering och Spårbarhet
Lasermärkning används ofta inom industrin för att märka produkter och komponenter med viktig information såsom serietal, batchnummer, datumkoder och företagslogotyper. Denna märkning är avgörande för spårbarhet och kvalitetskontroll, särskilt inom fordons-, flyg- och elektronikindustrin.

2. Medicintekniska Produkter
Inom medicintekniska området är lasermärkning kritisk för att säkerställa att instrument och implantat är korrekt identifierade och spårbara. Märkningarna måste vara tydliga, permanenta och biokompatibla för att uppfylla strikta regulatoriska krav.

3. Elektronik och Halvledare
Lasermärkning används för att märka kretskort, mikrochips och andra elektroniska komponenter med mycket små, exakta märken. Tekniken möjliggör märkning på små ytor utan att skada de känsliga komponenterna.

4. Smycken och Klockor
Inom smyckes- och klockindustrin används lasermärkning för att skapa detaljerade och intrikata mönster, graveringar och logotyper. Tekniken ger en hög nivå av precision som är nödvändig för att uppnå estetiskt tilltalande resultat på små och värdefulla föremål.

5. Förpackningar och Konsumentprodukter
Lasermärkning används ofta på förpackningar för att skriva ut datumkoder, batchnummer och annan viktig information. Den används också för att märka konsumentprodukter som flaskor, burkar och plastbehållare med hållbara och lättlästa etiketter.

6. Reklam och Marknadsföring
För att skapa unika och personliga reklamprodukter, såsom nyckelringar, pennor och andra giveaways, används lasermärkning för att gravera logotyper, namn och meddelanden. Detta ger en professionell och hållbar finish som är populär för marknadsföringssyften.
Fördelar med Lasermärkning

Hög Precision
Lasermärkning erbjuder exceptionell precision och kan skapa mycket små och detaljerade märken. Detta är särskilt viktigt för små delar och komponenter där varje märkning måste vara exakt och tydlig.

Permanent och Hållbar
Lasermärkning skapar permanenta märken som är motståndskraftiga mot slitage, kemikalier, och extrema temperaturer. Detta säkerställer att märkningen förblir läsbar under hela produktens livscykel.

Flexibilitet
Lasermärkning kan användas på en mängd olika material och för olika applikationer. Tekniken kan snabbt anpassas för att märka olika typer av ytor och former, vilket gör den mycket mångsidig.

Hög Hastighet och Effektivitet
Lasermärkning är en snabb process som kan integreras i automatiserade produktionslinjer, vilket ökar effektiviteten och minskar kostnaderna. Denna snabbhet gör det möjligt att märka stora volymer produkter på kort tid.

Miljövänlig
Lasermärkning kräver inga förbrukningsmaterial som bläck eller kemikalier, vilket minskar avfall och gör processen mer miljövänlig jämfört med traditionella märkmetoder.

Sammanfattning
Lasermärkning är en mångsidig och effektiv märkningsteknik som används i en mängd olika branscher och applikationer. Dess förmåga att skapa exakta, permanenta märken på en mängd olika material gör den till en ovärderlig teknik för industriell produktion, medicintekniska produkter, elektronik, smycken och mycket mer. Genom att förstå när och varför man ska använda lasermärkning kan företag dra nytta av dess många fördelar för att förbättra sina produkter och processer, säkerställa spårbarhet och uppnå högkvalitativa resultat.

Vi är en komplett leverantör av märkutrustning


Lindholm & Stribo erbjuder kompletta och konkurenskraftiga lösningar för industriell märkning. Vi jobbar med flera olika leverantörer och håller oss hela tiden uppdaterade för att, genom vår egen serviceorganisation, kunna erbjuda service och support. 

För oss är det viktigt att ni ska få en trygg och effektiv lösning baserat på erat behov. Därför erbjuder vi kostnadsfri konsultation och testmärkning.