Etsning i Metall

etsnings processen


Med elektrolyt-etsning kan produkter av metall märkas på både plana och cylindriska ytor. Märkningen ger detaljrika och beständiga märkningar i svart eller vitt med hög kvalitet, utan deformation av ytan. Vi tillhandahåller allt från manuell etsningsutrustning till stora maskiner, samt stenciler och system för egen tillverkning av stenciler.
Elektrokemisk märkning eller s k etsmärkning, används vid direkt märkning av elektriskt ledande ytor (metaller). För etsmärkning behövs en styrenhet och förbrukningsmaterial så som elektrolytvätska, filt och stenciler. Under etsningsprocessen färgas/oxideras ytstrukturen snabbt vilket ger en bestående märkning.
Fördelar:
  • Ingen risk för kaviteter eller sprickor i materialet, strukturella förändringar eller försvagningar på arbetsmaterialet.
  • Märkningen får väldigt skarpa kanter vilket gör den användbar även där man har höga krav på toleranser.
  • Märkningen är permanent.