Etsning i Metall

Processen


Med elektrolyt-etsning kan produkter av metall märkas på både plana och cylindriska ytor. Märkningen ger detaljrika och beständiga märkningar i svart eller vitt med hög kvalitet, utan deformation av ytan. Vi tillhandahåller allt från manuell etsningsutrustning till stora maskiner, samt stenciler och system för egen tillverkning av stenciler.

​​​​​​​Elektrokemisk märkning eller s k etsmärkning, används vid direkt märkning av elektriskt ledande ytor (metaller). För etsmärkning behövs en styrenhet och förbrukningsmaterial så som elektrolytvätska, filt och stenciler. Under etsningsprocessen färgas/oxideras ytstrukturen snabbt vilket ger en bestående märkning.

Fördelar:
  • Ingen risk för kaviteter eller sprickor i materialet, strukturella förändringar eller försvagningar på arbetsmaterialet.
  • Märkningen får väldigt skarpa kanter vilket gör den användbar även där man har höga krav på toleranser.
  • Märkningen är permanent.