Service & Support

Vi jobbar ständigt med att utbilda våra anställda för att kunna upprätthålla
en kompetent servicenivå i hög nivå. Vi erbjuder telefon och mejl support.
Vi har som mål att besvara alla inkommande service-ärenden under samma arbetsdag.

Vi har en egen serviceavdelning som utför service på maskiner från Technomark.
Öppettider för vår support är 08.30-17.00 helgfria vardagar.