Lettring: En Teknik för Grepp och Estetik


Lettring eller Lättring ,som det också heter, är en metallbearbetningsteknik som används för att skapa ett mönster av räfflor på ytan av en cylinder eller en platt yta. Denna teknik är vanlig i tillverkningen av verktyg, maskindelar och andra komponenter där ett säkert grepp är viktigt. Ett tydligt exempel är om du någon gång har varit på ett gym och hållt i en skivstång, det som gör att skivstången är enkel att greppa är den lettrade ytan. Lättring kan även i vissa fall användas för dekorativa ändamål. I den här artikeln har vi sammanfattat vad lättring är, hur det utförs, och vilka fördelar som finns med denna teknik.

Vad är Lettring?


Lettring innebär att man skapar upphöjda mönster, oftast i form av korsade linjer eller prickar, på ytan av ett metallföremål. Dessa mönster, som ofta liknar små pyramider eller diamanter, ger en strukturerad yta som förbättrar greppet. Lättring används vanligtvis på handtag till verktyg, rattar, vred och andra delar som behöver en enkel yta att greppa.


Hur utför man Lettring?


Lettring utförs med hjälp av en lättringsverktyg, som kan vara en lättringshjul eller en lättringsdubb. Lättringshjulet är ett specialverktyg med tandade hjul som pressas mot metallens yta medan den roterar på en svarv. Lättringsdubben är ett stämplingsverktyg som pressar ett mönster direkt på ytan.

Steg-för-steg Process för Lettring

 1. Förberedelse: Arbetsstycket fästs säkert i en svarv eller en annan hållanordning. Ytan som ska lättras rengörs för att avlägsna smuts och oljor.
 2. Verktygsinställning: Lättringshjulet eller lättringsdubben justeras för att säkerställa att det applicerar rätt tryck och har rätt vinkel mot ytan.
 3. Applicering av Mönstret: Verktyget pressas mot arbetsstycket medan det roterar. För lättringshjulet innebär detta att mönstret rullas på ytan. För lättringsdubben stämplas mönstret på plats.
 4. Efterbehandling: När lättringen är klar, kan ytan behöva putsas eller rengöras för att avlägsna eventuella metallspån och för att förbättra finishen.

Fördelar med Lättring


Funktionella Fördelar

 • Förbättrat Grepp: Den primära fördelen med lättring är det förbättrade greppet som de räfflade mönstren ger. Detta är särskilt viktigt i verktyg och maskindelar som används i miljöer där det kan förekomma olja, svett eller andra glidmedel.
 • Ökad Säkerhet: Förbättrat grepp minskar risken för olyckor, särskilt i industriella och hantverksmässiga sammanhang.

Ekonomiska Fördelar

 • Hållbarhet: Lättring kan förlänga livslängden på verktyg och maskindelar genom att minska slitage och förbättra hanterbarheten.
 • Kostnadseffektivitet: Med rätt utrustning kan lättring vara en snabb och kostnadseffektiv metod för att förbättra både funktionalitet och utseende på metallföremål.

Användningsområden


Lättring används inom en rad olika industrier och applikationer:
 • Verktygstillverkning: Handtag på skiftnycklar, tänger och skruvmejslar.
 • Maskinbyggnad: Kontrollvred, rattar och justeringsskruvar.
 • Vapenindustrin: Handtag och greppytor på skjutvapen.
 • Elektronik: Vred och knappar på elektroniska apparater.

Slutsats


Lettring är en mångsidig och användbar teknik inom metallbearbetning, som främst fokuserar på funktionalitet. Genom att skapa räfflade mönster på ytor förbättras grepp, säkerhet och utseende på en rad olika produkter. Med sin breda användning och många fördelar är lättring en viktig teknik inom främst industriell produktion.

Vill ni veta mer om lättring och de produkter vi använder, vänligen ta kontakt med oss via formuläret nedan.

Vi är en komplett leverantör av märkutrustning


Lindholm & Stribo erbjuder kompletta och konkurenskraftiga lösningar för industriell märkning. Vi jobbar med flera olika leverantörer och håller oss hela tiden uppdaterade för att, genom vår egen serviceorganisation, kunna erbjuda service och support. 

För oss är det viktigt att ni ska få en trygg och effektiv lösning baserat på erat behov. Därför erbjuder vi kostnadsfri konsultation och testmärkning.