Vad är industriell spårbarhet?


När man pratar om industriell spårbarhet är det oftast en permanent märkning man pratar om, man vill helt enkelt veta vad som har tillverkats när och hur. Vanligt förekommande metoder idag är bland annat lasermärkning och nålprägling. 

Idag blir det allt mer aktuellt, dels med anledning av att kunna spåra i tillverkningsprocessen, dels för att kraven från olika kunder ökar. I samband med att fler företag anammar Industri 4.0 ökar även behovet av permanent märkning.