varför märker man sina detaljer?


Ju mer information man kan få in på sin detalj, desto färre behöver man återkalla om det skulle uppstå något fel i produktionen. Detta skapar en trygghet och motverkar onödigt krångliga åtgärder.