Typhållare och stämpelverk för prägling

Typhållare & stämpelverk

​​​​​​​
​​​​​​​Vi tillhandahåller en bred sortering av typhållare & stämpelverk, alla tillverkade med högsta kvalitet för en professionell märkning & lång livslängd. Ett stort sortiment med typhållare i vilka man obehindrat kan byta ståltyper efter aktuellt behov. Typhållarna finns av följande typer: linjära, koniska, cirkulära samt för varmprägling. Typhållare enligt ritning kan också tillverkas. Vi levererar stämpelverk tillverkade med högsta kvalitet för hög precision och lång livslängd.

Linjära typhållare


De linjära typhållarna är lämpliga för att märka plana ytor med slag eller press, samt runda ytor med rullpräglingsteknik. Hållarna levereras med härdad botten för jämnt märkresultat. Typhållarna finns med en, två eller tre rader och radbredder från 14 upp till 80 mm.

Typhållare för koniska ståltyper


Denna typhållare används vid rullprägling och kan fås med en eller två rader. Detta system är särskilt användbart vid märkning av sköra material eller mycket hårda detaljer. All kraft koncentreras i varje ögonblick, på en mindre del av den gravyr som ska präglas in (resp ståltyp), istället för att fördelas på hela gravyren. Dvs djup märkning med liten kraft.

Cirkulära typhållare


Med denna typ av hållare kan man märka cirkelformigt på plana ytor t ex i ett bottenhåll eller på änden av en axel.

Typhållare för varmprägling


Dessa typhållare är tillverkade av stål och mässing. Kombinationen skapar den bästa värmelednings förmågan till typerna vid varmprägling. Det finns två modeller med dimensionerna 65 resp 89 mm. De är mycket flexibla genom att spåret är justerbart och kan hålla ståltyper av flera storlekar samt även i flera rader. Den höga precisionen garanterar en perfekt varmprägling med eller utan folie. Varmprägling används för märkning på material som plast, gummi, papper, trä och kartong. En kliché med gravyr värms upp. Mellan klichén och märkytan finns en folie. Plattan med klichén pressas mot produkten och mönstret värms fast via folien på ytan. Folier finns i många olika färger och för olika material. Varmprägling utan folie är också möjlig med samma verktyg.

Stämpelverk, automatisk uppräkning - Typ 2


Dessa stämpelverk är konstruerade så att de räknar upp (paginerar) automatiskt efter varje eller varannan, var tredje, var fjärde eller var femte märkning (ej ändringsbart). Modellfamiljen består av över 200 varianter vilket ger en enastående möjlighet att hitta en optimal lösning. Finns för typhöjderna 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5- 6 - 8 - och 10 mm med standard, halvsmala och smala teckensnitt. Smalare snitt innebär en smalare gravyr som kortar märkningsbredden. Tillverkas enligt kundens specifikation med siffror, bokstäver, och specialtecken (t.ex. logotyper).

Stämpelverk med manuell inställning - Typ 4 


Med denna typ av stämpelverk kan man själv manuellt ändra de bokstäver och siffror man skall märka, vilket är bra när behovet ändras ofta. Med spakarna frikopplas hjulen och inställningen kan lätt ändras. De rymmer allt från 2 upp till 20 hjul. Varje hjul har 14 lägen, förutom hjul med typhöjden 6 mm och uppåt vilka har 11 lägen. Finns för typhöjderna 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5- 6 - 8 - och 10 mm med standard, halvsmala och smala teckensnitt. Smalare snitt innebär en smalare gravyr som kortar märkningsbredden.

Stämpelverk och typhållare i kombination - Modell 2000 


Denna familj består av specialmodeller som kombinerar stämpelverket med typhållare. Exemplet till höger visar en modell som togs fram för att märka brandsläckare. Stämpelverket är en Typ 2 med 6 hjul för automatisk uppräkning, medan typhållaren kan rymma upp till 25 utbytbara 5 mm ståltyper. Modell 2000 kan givetvis också kombineras med stämpelverk Typ 4.

Stämpelverk för handprägling


Stämpelverket för handprägling är av kraftig konstruktion, lämplig för märkning av olika järn och stålmaterial, plast, trä etc. Stämpelverkets hjul ställs in för hand och hålls sedan i position med hjälp av en låsning. Präglingshjulen innehåller som standard siffrorna 0-9 plus en tom plats. Övriga gravyrer kan erbjudas. Som standard är verket försätt med ett gängat hål, där ett handtag kan monteras för att användas i kombination med en hammare. Alternativt kan också ett fäste monteras för att kunna använda stämpelverket i en press.