el och elpneumat pressar för rullprägling

El och elpneumatisk rullprägling

​​​​​​​
Pressar för rullprägling med drivning av elmotor eller en kombination av el och pneumatisk. Konstruerade och tillverkade för märkning av högsta kvalitet. Maximal kontroll över förloppet och precision i präglingen. Mycket stort sortiment av tillbehör (typer, typhållare, stämpelverk med mera). Bilderna visar utrustade modeller med fixturer (option).
​​​​​​​
Modell 41E
Modell 41E är en motoriserad version av den manuella 41N-pressen som ansluts till 380V och drivs av en kuggväxelmotor. Monterad på en bänk, modell TP. Säkerhetssystem med tvåhandsfattning finns inbyggt i bänken. Passar perfekt för märkning av runda detaljer, solida eller ihåliga, med en diameter från 8 till 65 mm.

Modell 71E
Modell 71E är en eldriven press för märkning av cylindriska, koniska eller plana arbetsstycken med en maximal diameter på 110 mm. Märkningsdjupet justeras enkelt. Bordet är monterat med fjäderbrickor för att jämna ut toleranserna i diametrar och för att få ett lika märkdjup. Säkerhetssystem med tvåhandsfattning inbyggt.

Modell 71EP
Modell 71EP är en eldriven press med kompletterande tryckluftsdrivning av bordet, vilket säkerställer en perfekt och likadan märkning varje gång. För märkning av cylindriska, koniska eller plana arbetsstycken med en maximal diameter på 110 mm. Märkningsdjupet justeras enkelt. Bordet är monterat med fjäderbrickor för att jämna ut toleranserna i diametrar och för att få ett lika märkdjup. Säkerhetssystem med tvåhandsfattning finns inbyggt i bänken, liksom alla elektriska komponenter. Alla rörelser är PLC-kontrollerade.