rullprägling med jämnt fördelad och perfekt märklning

Fixturer rullprägling

​​​​​​​
​​​​​​​Våra fixturer för rullprägling är utformade så att operatören kan vara säker på att kraften alltid är jämnt fördelad och en perfekt märkning utförs varje gång. Fixturer är designade med hög precision. För fixturering finns tre modeller, två fasta och en justerbar.

​​​​​​​
S2R & S2R Mini

Fast fixtur modell S2R och S2R Mini :Märkhuvudet driver arbetsdetaljen till rotation och de två rullarna gör att detaljen kan rotera under märkningsprocessen.

S2R Adjustable

Justerbar fixtur modell S2R Adjustable :Med denna modell kan man justera rullarna så att de anpassas exakt till arbetsdetaljens diameter. Märkhuvudet driver detaljen till rotation och de rullarna gör att arbetsstycket kan rotera under märkningen.