Märkverktyg för Prägling i svarv, fräs eller flerop

Böni Märkverktyg


Märkning av svarvade eller frästa detaljer med artikelnummer, företagsnamn, materialkvalitet, serienummer etc är ett ökande önskemål och många gånger ett krav, inte minst med avseende på produktansvar. Med märkningsverktyg som monteras direkt i svarven, fräsmaskinen eller fleropen, kan märkningen och tillverkning av detaljen ske i samma process. Det går snabbt och risken för misstag minskar väsentligt.

Vid präglingen roteras texten endast en gång, varför det inte kan ske någon överskrivning av text. Märkhjulet återgår omedelbart till sin startposition och är redo för nästa märkning. Genom en relativt kort rotationsrörelse kan olika arbetstycken  trots att de har olika diametrar ändå märkas med ett och samma märkhjul.

Det är också möjligt att ha flera texter på samma hjul. Med hjälp av spindelindexering eller styrda C-axeln på NC-fräsen/svarven, kan programmerad märkning ske på önskad position.

Elegant lösning från Böni för märkning direkt i svarven, fräsen eller fleropmaskinen. När arbetsstycket lämnar maskinen är märkningen klar. Märkhjulen finns i ett antal olika utformningar för olika märkbehov. Med fast gravyr eller utbytbara tecken. Märkningsverktyg kan användas för medsols eller motsols rotation på spindeln.

Böni Märkverktyg


Böni LEttring