graphix lasermärkningsmaskin

Graphix är en allt i ett lasermärkningsmaskin som integrerar laserkällan, optiken, det fokala och elektroniska styrsystemet.
Graphix säkerställer märkning, dekoration, svag eller djup märkning och spårbarhet på ett stort urval av olika material.

Laserutrustningen består av ett märkhuvud anslutet till en laserkälla genom optisk fiber. 10W / 20W-lösningen erbjuder mycket högkvalitativa funktioner. Detta är en autonom lösning som bara behöver en extern dator för att användas (monitor, tangentbord och mus).

Med X, Y och Z axel möjliggörs märkning i 3 dimensioner. 
Denna lösning är idealisk för delar med komplexa former.

   Märkstation innehåller:

- Kabinett enl bild m. 2-stegs assisterad dörr  
- Motoriserad  Z axel med en slaglängd av 300mm
- Märknings kontroller (laser källa + PC)
- Märkhuvud
- Roterande D axel (option)
-Rökutsug (option)
- Extra ingång/lucka på sidan för märkning av långa detaljer (option)

Märkstationens kontrollpanel består av:

- Nödstopp
- Kontroll för att sätta lasern i märkläge, START, STOP
- Visa maskinstatus  (Klar, Standard, Automatiskt läge)
- Kontroll av/på LED belysning i kabinett
- Laserhöjds hantering (beroende på inställning av funktion)